Danh mục sản phẩm
Tư vấn mua hàng & Hỗ trợ kỹ thuật:
1800-9002 (Miễn phí)

Máy nén lạnh LG

► Máy nén lạnh LG (Made in Thailand):
 
QK164PBA
- Máy nén lạnh LG, model: QK164PBA

- Công suất: 1.0 Hp
- Dung tích xilanh: 16.4cc
- Công suất tiêu thụ điện: 877 (W)
- Công suất lạnh: 2726 (W) / 9300 (Btu/hr)
- Hiệu suất: COP: 3.11 / EER: 10.6 
- Ứng dụng: HBP, dùng cho máy lạnh (ĐHKK)...
- Điện áp: 220~240VAC / 50Hz
- Gas: R22
- Thông số kỹ thuật chi tiết: 

 

QKS208PAD
- Máy nén lạnh LG, model: QKS208PAD

- Công suất: 1.2 Hp
- Dung tích xilanh: 20.8cc
- Công suất tiêu thụ điện: 1136 (W)
- Công suất lạnh: 3663 (W) / 12500 (Btu/hr)
- Hiệu suất: COP: 3.23 / EER: 11 
- Ứng dụng: HBP, dùng cho máy lạnh (ĐHKK)...
- Điện áp: 220~240VAC / 50Hz
- Gas: R22
- Thông số kỹ thuật chi tiết: 

QKS222PAA
- Máy nén lạnh LG, model: QKS222PAA

- Công suất: 1.4 Hp
- Dung tích xilanh: 22.2 (cc)
- Công suất tiêu thụ điện: 1260 (W)
- Công suất lạnh: 3942 (W) / 13450 (Btu/hr)
- Hiệu suất: COP: 3.13  / EER: 10.7
- Ứng dụng: HBP, dùng cho máy lạnh (ĐHKK)...
- Điện áp: 220~240VAC / 50Hz
- Gas: R22
- Thông số kỹ thuật chi tiết: 

QJ292PBA
- Máy nén lạnh LG, model: QJ292PBA

- Công suất: 1.9 Hp
- Dung tích xilanh: 29.5 (cc)
- Công suất tiêu thụ điện: 1535 (W)
- Công suất lạnh: 5055 (W) / 17250 (Btu/hr)
- Hiệu suất: COP: 3.11 / EER: 10.6
- Ứng dụng: HBP, dùng cho máy lạnh (ĐHKK)...
- Điện áp: 220~240VAC / 50Hz
- Gas: R22
- Thông số kỹ thuật chi tiết: 

QVS325PAA
- Máy nén lạnh LG, model: QVS325PAA

- Công suất: 2.0 Hp
- Dung tích xilanh: 32.5 (cc)
- Công suất tiêu thụ điện: 1757 (W)
- Công suất lạnh: 5510 (W) / 18800 (Btu/hr)
- Hiệu suất: COP: 3.14 /  EER: 10.7
- Ứng dụng: HBP, dùng cho máy lạnh (ĐHKK)...
- Điện áp: 220~240VAC / 50Hz
- Gas: R22
- Thông số kỹ thuật chi tiết: 

QP407PD24A
- Máy nén lạnh LG, model: QP407PD24A

- Công suất: 2.5 Hp
- Dung tích xilanh: 40.7 (cc)
- Công suất tiêu thụ điện: 2227 (W)
- Công suất lạnh: 7048 (W) / 24045 (Btu/hr)
- Hiệu suất:  COP: 3.17 /  EER: 10.8 
- Ứng dụng: HBP, dùng cho máy lạnh (ĐHKK)...
- Điện áp: 220~240VAC / 50Hz
- Gas: R22
- Thông số kỹ thuật chi tiết: 

QP442PED
- Máy nén lạnh LG, model: QP442PED

- Công suất: 3.0 Hp
- Dung tích xilanh: 44.2 (cc)
- Công suất tiêu thụ điện: 2454 (W)
- Công suất lạnh: 7620 (W) / 26000 (Btu/hr)
- Hiệu suất: COP: 3.1 / EER: 10.6 
- Ứng dụng: HBP, dùng cho máy lạnh (ĐHKK)...
- Điện áp: 220~240VAC / 50Hz
- Gas: R22
- Thông số kỹ thuật chi tiết: 

 

QK196PMA

Máy nén lạnh LG, model: QK196PMA

- Công suất: 1.1 Hp
- Công suất tiêu thụ điện: 1059 (W)
- Công suất lạnh: 3223 (W) / 11000 (Btu/hr)

- Ứng dụng: HBP, dùng cho máy lạnh (ĐHKK)...
- Điện áp: 220~240VAC / 50Hz
- Gas: R22
 

QJ306PEC

Máy nén lạnh LG, model: QK306PEC

- Công suất: 2 Hp
- Công suất tiêu thụ điện: 1715 (W)
- Công suất lạnh: 5421 (W) / 18500 (Btu/hr) 

- Ứng dụng: HBP, dùng cho máy lạnh (ĐHKK)...
- Điện áp: 220~240VAC / 50Hz
- Gas: R22

 

 

Máy nén lạnh Mianmi

Trung tâm hỗ trợ khách hàng