Công nghệ Dual Inverter mới nhất của LG cho dòng máy nén rotary

Công nghệ Inverter Twin-rotary của LG...