Nhiệm vụ của máy nén trong hệ thống lạnh

Máy nén lạnh có nhiệm vụ trong hệ thống lạnh: liên tục hút hơi môi chất lạnh sinh ra ở thiết bị bay hơi để nén lên áp suất cao và đẩy vào thiết bị ngưng tụ. Máy nén lạnh cần phải có năng suất hút đủ lớn để duy trì được áp suất bay hơi p0 (tương ứng với nhiệt độ bay hơi t0­) đạt yêu cầu ở dàn bay hơi và có áp suất đầu đẩy đủ lớn để đảm bảo áp suất trong dàn ngưng tụ đủ cao, tương ứng với nhiệt độ môi trường làm mát hiện có. Máy nén lạnh là bộ phận quan trọng nhất trong các hệ thống lạnh nén hơi.

Máy nén lạnh Kulthorn

Máy nén lạnh Kulthorn

 

Máy nén lạnh LG

Máy nén lạnh LG